Jak uczymy?

Jak uczymy w szkole Mój Portugalski? Uczymy, wykorzystując twórcze i aktywizujące metody nauczania języka obcego. To znaczy, że Słuchacze są aktywni na zajęciach. Co robią?

Między innymi:

… prowadzą dialogi, wymyślają sytuacje, w których mogą wykorzystać struktury gramatyczne i słownictwo, wykorzystują materiały oryginalne do tworzenia dialogów, pisania krótkich tekstów, zadawania pytań, tworzą zadania dla innych Słuchaczy, tworzą własne materiały w oparciu o materiał na lekcji …

Zapisy trwają do 30 września 2019.

Zapisy 2019/2020

Trwają zapisy na nowy rok 2019/ 2020 w szkole Mój Portugalski. Uczymy języka portugalskiego w wersji kontynentalnej. Jesteśmy w samym centrum Warszawy.

Zapraszamy na kursy: Pakiet Lizbona A1-A2 – dla początkujących, Na Onda B1, B2 – kontynuacja, Dialogando B1, B2 – kursykonwersacyjne.

Zajęcia w ramach kursów trwają od października 2019 do czerwca 2020. Uczymy w grupach od 3 do 7 osób, w kameralnej i przyjaznej atmosferze. Prowadzimy dynamiczne zajęcia, lekcje w mieście, warsztaty. Organizujemy spotkania poświęcone portugalskiej kulturze.