test portugalskiego

Witam na teście sprawdzającym poziom umiejętności z języka portugalskiego.

Poprzez przejście do testu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.) („RODO”). Szkoła Mój Portugalski informuje, że Administratorem danych osobowych jest firma Mój Portugalski Zofia Stanisławska-Kocińska z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Koronowska 2b, 02-905, Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 147456795, dane kontaktowe: Tel. 691 537 427, adres e-mail: info@mojportugalski.pl. która otrzymała od Pani/Pana informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała i przetwarzała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Pani/Pana życzenie w celu zapisania się na kurs językowy. Przeczytaj Klauzula Informacyjna RODO.

Imię i Nazwisko Adres e-mail Numer telefonu

Dodaj komentarz