Jak uczymy?

Jak uczymy w szkole Mój Portugalski? Uczymy, wykorzystując twórcze i aktywizujące metody nauczania języka obcego. To znaczy, że Słuchacze są aktywni na zajęciach. Co robią?

Między innymi:

… prowadzą dialogi, wymyślają sytuacje, w których mogą wykorzystać struktury gramatyczne i słownictwo, wykorzystują materiały oryginalne do tworzenia dialogów, pisania krótkich tekstów, zadawania pytań, tworzą zadania dla innych Słuchaczy, tworzą własne materiały w oparciu o materiał na lekcji …

Zapisy trwają do 30 września 2019.

Dodaj komentarz